Sugrįžimas. Mariaus Čepulio nuotrauka

2016 04 03

Europos simbolis

    Nėra kitos tokios rūšies, kuri taip gerai atspindėtų gamtosaugos situaciją Europoje kaip stumbrai. Beveik išnaikinti praeitame amžiuje, jie buvo išgelbėti pasišventusių gamtosaugininkų iš nedaugelio likusių gyvūnų nelaisvėje. Nors susidomėjimas gamtosauga auga, šie gyvūnai  yra beveik nežinomi platesniam visuomenės ratui. Nepaisant gausėjančios jų populiacijos, stumbrams vis dar gresia išnykimas.  Stumbrų, kurie yra didžiausi žinduoliai Europoje, laukinėje gamtoje yra mažiau negu juodųjų raganosių Afrikoje! 

Europa sparčiai keičiasi. Pirmą kartą per daugelį šimtmečių žmonės palieka kaimo vietoves, jaunimas ieško naujų perspektyvų miestuose arba pajūrio regionuose. Griežtesnė teisinė apsauga, specializuotos rūšių apsaugos programos, platus saugomų teritorijų tinklas Europoje bei augantis visuomenės susidomėjimas laukine gamta tampa tuo varikliu, kuris užtikrina laukinės gamtos sugrįžimą į Europą. Tačiau tenka konstatuoti, kad daugelis rūšių atgimsta po labai ilgo sunkmečio, jų dar yra labai mažai lyginant su potencialiais skaičiais ir galimu paplitimo arealu gamtoje. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos laukinės gamtos sugrįžimas dar tik prasidėjo ir teks nueiti ilgą kelią, kad būtų užtikrintas stabilus ir ilgalaikis šių rūšių klestėjimas Europoje. Stumbrai yra labai ryškus šio fenomeno pavyzdys. Mums reikia dėti visas pastangas, kad būtų sukurta gyvybinga populiacija ir stumbrų kaip pažeidžiamos rūšies statusas IUCN raudonojoje knygoje pasikeistų. 

Parengdama Stumbrų reintrodukcijos planą Rewilding Europe parodo kokį indėlį žada įnešti į stumbrų apsaugą Europoje. Mūsų tikslas per 10 metų sukurti penkias naujas laisvai gyvenančias stumbrų populiacijas laukinėje gamtoje. Kiekvieną iš jų sudarys bent po 100 gyvūnų. Viename regione (Karpatuose) mes kuriame metapopuliaciją, kurią sudarys ne mažiau kaip 500 gyvūnų iki 2025. Be to, mūsų tikslas yra užtikrinti, kad stumbrų sugrįžimas atvertų naujas socialines ir ekonomines perspektyvas jų gyvenamuose regionuose. Šio simbolinio gyvūno dėka laimės ne tik laukinė gamta, saugomų teritorijų, Natura 2000 bei Emeralda tinklas, bet ir regionų ekonomika. 

Dėkojame Stumbrų apsaugos centrui, IUCN, Europos zoologijos sodams, kitoms institucijoms bei organizacijoms, o taip pat privatiems asmenims, kurie prisideda prie stumbrų apsaugos. Dirbdami kartu kaip partneriai mes atkursime stumbrų populiaciją, pristatysime juos plačiajai visuomenei ir užtikrinsime šio fantastiško gyvūno klestėjimą Europoje dar kartą.

 

Frans Schepers

Rewilding Europe direktorius

 

Partnerystė ir bendradarbiavimas. Mariaus Čepulio nuotrauka