Mariaus Čepulio nuotrauka

Dabartinės stumbrų populiacijos kilmė

2016 01 17

Rewilding Europe Bison Rewilding Plan 2014–2024 

Populiacijos kilmė 

   Idėja atkurti stumbrų populiaciją naudojant nelaisvėje laikomus stumbrus pirmą kartą buvo pristatyta lenkų zoologo J.Sztolcman  I-ame Tarptautiniame gamtos apsaugos kongrese Paryžiuje 1923 metais. Tais pačiais metais Frankfurte prie Maino buvo įkurta Tarptautinė stumbrų apsaugos draugija (Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents). Į statutą buvo įtraukta populiacijos palaikymas planingai veisiant ir paskirstant, o vėliau - introdukcija į didesnius miškų kompleksus (Pucek et al. 2004). 

   Didelis draugijos laimėjimas buvo rūšies genetinio grynumo išlaikymas, ypatingai ankstyvuoju periodu, kai įvairiuose zoologijos soduose buvo išveista daug hibridų su Amerikos bizonais ir galvijais. Buvo sukurta stumbrų kilmės knyga (Bison Pedigree Book  - EBPB). Tai buvo pirmas visų pasaulyje gyvenančių stumbrų registras (pradžioje ir su hibridais). Jis buvo išleistas Vokietijoje. Didelėmis pirmosios EBPB redaktorių pastangomis visi mišrūnai buvo eliminuoti iš veisimo su grynakraujais stumbrais. Po Antrojo pasaulinio karo EBPB buvo leidžiama Lenkijoje remiant Gamtos apsaugos tarybai.  Knyga išlieka svarbiu duomenų šaltiniu apie stumbrų skaičius įvairiose vietose (Pucek et al. 2004). 

   Po Pirmojo pasaulinio karo stumbrai buvo likę tik keliuose Europos zoologijos soduose. 1924 metais buvo tik 54 stumbrai (29 patinai, 25 patelės), kilę iš 23 stumbrų. Tačiau 11 iš jų neturėjo grynų genų ir buvo išbraukti iš kilmės knygos.  Tad dabartinei stumbrų populiacijai pradžią davė 12 stumbrų (informacija iš Wanda Olech, 2014). 11 iš jų (visi b. b. bonasus)  yra iš Bialoweza girios, iš Berlino ir Budapešto zoologijos sodų ir Pszczyna. Vienas patinas B. b. caucasicus, gimęs 1907 Kaukazo kalnuose buvo atvežtas  į Vokietiją 1908 metais. Dabartinėje rūšies populiacijoje išskiriamos dvi genetinės linijos.  Lygumų linija (LB) yra kilusi tik iš septynių stumbrų (keturių patinų, trijų patelių), kurie yra grynakraujai B. b. bonasus atstovai. Lygumų-Kaukazo linija (LC) (B. b. bonasus  x  B. b. caucasicus) yra kilusi iš visų 12 pradininkų (penkių patinų, septynių patelių), tame tarpe patino iš Kaukazo. 

   EBPB duomenys rodo, kad stumbrų inbridingo lygis labai aukštas. Kaip nustatyta 9-jame dešimtmetyje vidutinis inbridingo koeficientas buvo lygus 20.2%. 10-ojo dešimtmečio pabaigoje vidutinis Lygumų linijos inbridingo koeficientas buvo 43.98%. Lygumų-Kaukazo linijos ženkliai mažesnis - 26.28% (Olech 1998, Pucek et al. 2004). Tai rodo, kad stumbrų populiacijos genetinė įvairovė yra drastiškai sumažėjusi. 

   Šalia laisvai gyvenančių stumbrų populiacijos yra ir apie 1200 stumbrų, gyvenančių nelaisvėje. Jie sudaro apie 30% visos stumbrų populiacijos. Jie vaidina esminį vaidmenį palaikant rūšies genetinę įvairovę. Daugiau kaip 200 veisimo centrų Europoje, iš kurių apie 60 dalyvauja Europos nykstančių rūšių programoje (European Endangered Species - EEP). Didesnieji stumbrų veisimo centrai yra apsijungę į Stumbrų apsaugos centrą (European Bison Conservation Center – EBCC), kuris koordinuoja stumbrų veisimą. 

www.rewildingeurope.com/wp-content/uploads/2014/10/Bison-Rewilding-Plan-2014.pdf