Avarija Panevėžio rajone

15 min.lt nuotrauka

2016 12 28

    Dėl įvykio Panevėžio rajone kreipėmės į Panevėžio rajono merą Povilą Žagūnį, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vyr. specialistą Laimutį Budrį, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Kęstutį Mažeiką, teiraudamiesi 1. ar jau nustatyti avarijos kaltininkai, ar atlyginama žala gamtai, jei kaltininkas vairuotojas, 2. kokių priemonių planuojama imtis, kad tokių ir dar baisesnių avarijų būtų išvengta ateityje, 3. kodėl tiek ilgai teko derinti leidimą nušauti sužalotą stumbrą?

   Pateikiame Laimučio Budrio atsakymus ir dar kartą įdedame portalo 15 min.lt nuotraukas. Tikimės, kad šie daugiau negu iškalbingi vaizdai paskatins vairuotojus būti budriais ir pasirinkti saugų greitį. Būkite atsargūs, ypač vairuodami tamsiu paros metu. Kad ir kur skubame, kad ir kokie svarbūs bei reikšmingi darbai laukia, neleiskime, kad mūsų, mūsų artimųjų, draugų ir pažįstamų skubėjimas baigtusi taip ar dar blogiau.

   "1. Kas kaltas dėl įvykusios avarijos dar nėra žinoma. Įvykį tiria Panevėžio apskrities Kelių policija. Žalos atlyginimas už laukinio gyvūno ar jo buveinės sunaikinimą numatytas tuo atveju, jeigu tai buvo padaryta neteisėtais veiksmais. Jeigu būtų įrodyta, kad vairuotojas tyčia nutrenkė stumbrus, tuomet būtų galima reikalauti gamtai padarytos žalos atlyginimo. Kaip rodo praktika, paprastai valstybė žalos atlyginti nereikalauja.
2. Svarbiausia priemone laikome stumbrų perkėlimą į jiems gyventi tinkamas teritorijas. Ši priemonė yra viena iš svarbiausių Stumbro apsaugos plano dalių. Visoms Jūsų išvardintoms priemonėms, skirtoms išvengti susidūrimų su stumbrais kelyje visiškai pritariu ir manau, kad dėl jų įgyvendinimo mums reikės tartis su kelininkais ir kelių policija. Ačiū už tikrai gerus pasiūlymus.
3. Gavus žinią apie sunkiai sužalotą stumbrą sprendimas Aplinkos ministerijoje buvo priimtas iš karto. Tą sprendimą teko priimti man asmeniškai. Būtinybę taikyti autanaziją siekiant nutraukti gyvūno kančias numato Gyvūnų gerovės įstatymas. Tenka pripažinti, kad aplinkosauginiuose teisės aktuose kas konkrečiais atvejais turi nutraukti gyvūno kančias dar nėra tiksliai apibrėžta."

 (PS. dar tikslinamės, kada AM gavo pranešimą ir kas tada užtruko, kad teko laukti 2 valandas - aut.past.)."

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/kelyje-panevezys-krekenava-i-stumbru-banda-rezesi-ir-apsiverte-audi-59-717266#_

 

Stumbrų veisimo centras Rumunijoje

Rewilding Europe nuotrauka

2016 06 02

   Gegužės pabaigoje Rewilding Europe ir WWF Rumunija pradėjo kurti stumbrų veisimo centrą Rumunijoje Hunedoara zoologijos sode pagal LIFE - stumbrų projektą. Hunedoara zoologijos sodas įrengė 6000 kv.m. aptvarą naujajam centrui. Pradžiai čia buvo perkelti du stumbrai (patinas ir patelė). Patiną šiam projektui padovanojo Bielefeld zoologijos sodas iš Vokietijos, patelę - Han sur Lesse (Grottes de Han) Wildlife Park iš Belgijos. Naujas centras Rumunijoje buvo įkurtas siekiant sumažinti pavojų, kuris kyla pervežant jaunus stumbrus tūkstančius kilometrų iki jų paleidimo vietos Karpatų kalnuose, mat čia iki 2024 planuojama atkurti 300 stumbrų populiaciją. Per ateinančius metus stumbrai iš įvairių zoologijos sodų ir gamtos parkų iš visos Europos bus pervežami į naująjį centrą veisimui. Taip siekiama išspręsti dar vieną problemą: padidinti stumbrų genetinę įvairovę.

   Centre gimę stumbrai pasiekę tinkamą amžių bus išleidžiami į laisvę dviejose vietovėse Pietų Karpatų kalnuose: Tarcu kalnuose ir Poiana Rusca kalnuose.

Šaltinis: https://www.rewildingeurope.com/…/rewilding-europe-and-wwf…/.
Nuotrauka: https://www.facebook.com/rewildingeurope/?fref=ts.

Stumbrų vaikų darželiai

Wisenten in Kraansvlak nuotrauka

2016 04 18

   Dar apie mamas ir mažylius . Kaip steigiasi stumbrų vaikų darželiai? Stumbrės solidarizuojasi: Kraansvlak'e (Nyderlandai) buvo pastebėta, kad dažnai stumbrės surenka savo mažylius į grupę, kurią prižiūri viena iš mamų, o kitos tuo metu gali pasidžiaugti laisvu nuo vaiko priežiūros laiku .

   It is very often seen in #bison that the calves are grouped under the care of one of the mums while the other females can enjoy a 'free-child' feeding time.

Brendant iš istorijos ūkų bei užmaršties

Jono Barzdėno nuotrauka

2016 03 10

   Baltarusijos Gamtos ministerija praneša, kad stumbrų skaičius jų šalyje artėja prie optimalaus - 1500 individų. Šiais metais populiaciją jau sudaro 1428 individai. Tai 158 individais daugiau negu 2014 m. Į šį skaičių įtraukti ir 23 stumbrai, kurie laikomi medžioklės ūkio "Krasnij bor" aptvare ir kurie ateityje bus paleisti į laisvę.

   Baltarusijos stumbrų populiaciją sudaro 10 mikropopuliacijų. Skaičius jose įvairuoja nuo dešimčių iki kelių šimtų:

Belovežskaja (Беловежская) - 480
Borisovsko-Berezinskaja (Борисовско-Березинская) - 28
Ozeranskaja (Озеранская) - 56
Nalibokskaja (Налибокская) - 85
Polesskaja (Полесская) - 116
Osipovičskaja (Осиповичская) - 350
Ozerskaja (Озерская) - 196
Liaskovičskaja (Лясковичская) - 14
Naidianskaja (Найдянская) - 18
Krasnoborskaja (Красноборская) - 62.

   2015 m. mirė arba žuvo 15 stumbrų, 8 buvo išbrokuoti, 8 stumbrai buvo išvežti į Kazachstaną.

   Stumbrų populiacijos išsaugojimas vykdomas pagal vyriausybės ir Gamtos ministerijos patvirtintą koncepciją, valdymo planą ir apsaugos bei racionalaus naudojimo veiksmų planą 2015 - 2019 m. Kaip numatyta plane Genetikos ir citologijos institutas prie Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos atrinko 70 stumbrus Baltarusijoje ir 31 Lenkijoje, kurie sudarys baltarusiško stumbro DNR fondą. 

   Šiuo metu Gamtos ministerija aktyviai bendradarbiaudama su Baltarusijos nacionaline mokslų akademija, apskričių komitetais ir kitomis suinteresuotomis įstaigomis vysto tolesnės stumbrų sklaidos Balrarusijos teritorijoje strategiją. 

#stumbras #wisent #bison #ecology

 http://wildlife.by/node/44447