Rytas su stumbrais. Mariaus Čepulio nuotrauka

Naujos galimybės. Stumbrai

2015 09 22

   Lietuva - šalis, kurioje laisvai gyvena stumbrai, tačiau dar labai nedaug žmonių tai žino. Stumbrus kaip biologinę rūšį pažįstame labai menkai. Nusprendėme užpildyti šią spragą pateikdami sutrumpintą "Rewilding Europe Bison Rewilding Plan 2014-2024 vertimą". Tie, kas iš tiesų domisi stumbrais, gaus vertingos informacijos, susidarys aiškesnį vaizdą apie stumbrų apsaugos galimybes, europines iniciatyvas ir tendencijas. Tie, kas gyvena šalia šių gyvūnų, gal įžvelgs naujas tvaraus vystymosi perspektyvas ir potencialią naudą sau. (Beje, tvarus vystymasis yra ir vienas iš kaimo plėtros ilgalaikių strateginių tikslų Lietuvoje). Pradžiai pateikiame ištrauką apie kaimiškų vietovių situaciją visoje Europoje, nes (kaip taisyklė) vystymosi tendencijos pas mus ateina iš Europos. Problemų sprendimo būdai taip pat. Kartais juos galima pritaikyti "copy-paste" principu, dažniau tenka pasitelkti kūrybiškumą, neretai reikia sugalvoti ir visai naują būdą (čia šiuo klausimu nesiplėsime), tačiau esame tikri, kad pateikiama informacija, žinios apie stumbrus, Lietuvos suvokimas ES aplinkosaugos kontekste, tikrai padės sprendžiant problemą. Beje, šiuo planu verta pasidomėti ir dar dėl vienos priežasties: jis jau yra sėkmingai įgyvendinamas bei sulaukia EK pritarimo, palaikymo, paramos. Taigi, kai yra galimybė pasimokyti iš tų, kuriems sekasi įgyvendinti savo tikslus, pasimokykime. Nors lietuviams įprastesnis variantas perdėtas skepticizmas ir pesimizmas, esame linkę išgirsti istorijas tų, kuriems nepavyko, patikėti ir pritarti  negatyvioms prognozėms, padejuoti kaip viskas blogai, bet toks kelias į sėkmę neveda. Siekiantiems rezultato vertėtų pradėti rinktis kitus kelius.

 

Rewilding Europe Bison Rewilding Plan 2014–2024

Europos kraštovaizdis: galimybė

   Europoje daugelyje kaimiškų regionų didelės teritorijos yra apleidžiamos, nes žmonės keliasi į miestus. Žemdirbystė ir miškininkystė intensyvėja tik derlinguose rajonuose. Ekstensyvi žemdirbystė ir kaimiškas gyvenimo būdas nėra ekonomiškai perspektyvus, todėl demografinė situacija drastiškai keičiasi, vietinė ekonomika išgyvena nuosmukį. Dėl ES paramos ūkininkams daugelyje rajonų laukai dar yra šienaujami, tačiau šienas nepanaudojamas, o tiesiog paliekamas supūti. Kiekvienais metais apie 1 mln. hektarų žemės ūkio naudmenų ES yra nepanaudojamos (IEEP 2010). Ši situacija kelia ne tik ekonomines, bet ir socialines bei ekologines problemas. Šiame kontekste saugomų teritorijų tinklas Europoje (tame tarpe Natura 2000 ir Emerald), kuris yra vienas iš didžiausių pasaulyje, suteikia milžiniškas galimybes stumbrams ir šiose teritorijose gyvenantiems žmonėms. Ekologine, socialine ir ekonomine prasme čia yra erdvė (pas mus įprasta sakyti niša, tačiau tikslesnis apibūdinimas būtų erdvė - vert.past.) naujoms iniciatyvoms, kurios duotų naują impulsą gamtosaugai, žemės atkūrimui, vietinei ekonomikai. Be to, stumbrams gali būti naudinga ir tai, kad saugomų teritorijų tinklas Europoje plečiasi - ypač Natura 2000 ir Emerald (EEA 2013).

   Rewilding Europe labiausiai domina sukurti tokias teritorijas Europoje, kur būtų atkurta laukinė gamta ir tose teritorijose išnykusios rūšys. Čia stumbrams tenka pagrindinė, svarbiausia, pavyzdinė rolė siekiant numatytų tikslų. Galimybė ekosistemoms atsikurti ir suklestėti be intensyvios veiklos Rewilding Europe supratimu yra raktas į ilgalaikį ir tvarų žemės naudojimą Europoje. O tai naudinga ne tik laukinei gamtai, bet ir žmonėms dėl ekoturizmo ir su juo susijusių veiklų plėtros.

 

2016 03 13 

Mokslinių tyrimų ir mokymų galimybės

   Stumbras yra labai gerai ištirtas gyvūnas, tačiau daugelis šių tyrimų buvo daromi ūkiniuose miškuose ar valdomose populiacijose, kur gyvūnai papildomai šeriami, pvz. Bialowieza girioje, Lenkijoje. Būtent dėl šios priežasties rūšies ekologija nėra iki galo suprasta. Apžvalginių mokslinių publikacijų skaičius sparčiai auga, tačiau tik 20% šių darbų yra susiję su stumbro kaip rūšies išsaugojimu (Kerley and Knight 2010). Rewilding Europe supranta bendradarbiavimo su mokslo institucijomis ir universitetais svarbą, tad nori pasiūlyti galimybę tirti stumbro ekologiją savo teritorijose. Kai Rewilding Europe reintrodukuos stumbrus į tinkamas jiems buveines skirtinguose ekoregionuose, stebėjimai ir tyrimai bus esminiai dalykai, kurių dėka bus planuojama Rewilding Europe stumbrų išsaugojimo veikla.  Taip pat tai padės kitoms stumbrų reintrodukcijos iniciatyvoms, kurios galės naudoti Rewilding Europe projektus kaip pilotinius.    

   Be to, labai svarbu aiškiai suvokti kokios yra grėsmės sveikatai dėl ligų, o taip pat kokia yra ligų pernešimo naminiams galvijams rizika ir atvirkščiai. Todėl turi būti daromi visų galimų ligų, tame tarpe parazitinių, nuolatiniai tyrimai. 

Veiklos gairės: 

  • Laukinės gamtos vadybos strategijos, tame tarpe stumbrų reintrodukcijos, turi būti lydimos rimto mokslo, tyrimų  ir adaptyvios vadybos.

  • Rewilding Europe dirbs su Europos mokslo bendruomene – per partnerystę su vietos mokslo institucijomis ir universitetais – tirs ir stebės stumbrų populiacijos dinamiką ir padės mokslo publikacijoms. 

 

Stumbrų išsaugojimas kaip socialinis ir ekonominis įrankis kuriant naujus vietinius verslus 

   Rewilding Europe tikslas padėti kurti naujus verslus, naujas darbo vietas, generuoti pajamas iš šių verslų.  Pagrindinis mūsų iniciatyvos principas - padėti sukurti stiprius ir inovatyvius, gamta paremtus (tame tarpe stumbrais paremtus) verslus.  

   Ekonomikos vystymasis dažnai tapatinamas su grėsme gamtai, tačiau jei kursime atsakingai, tai gali tapti nauju gamtosaugos finansavimo šaltiniu. Rewilding Europe siekia padėti vystyti naują tvirtą ekonomiką, kurios pagrindas laukinė gamta, kraštovaizdis, flora ir fauna, o stumbrai vaidina lemiamą vaidmenį. Kur vadyba paremta naujais ir kūrybingais metodais. Rewilding Europe nori ištirti naujas, sparčiai besivystančias kryptis, tokias kaip gamta paremtas turizmas, kuris auga tris kartus greičiau negu tradicinis turizmas. Pavyzdžiui, jeigu žemės ūkis Bialowieza girioje beveik žlugo kaip ekonominė veikla, tai ekoturizmas klesti, o lankytojų skaičius auga kiekvienais metais. Šiuo metu lankytojų skaičius pasiekė 140000 lankytojų per metus. Toks turizmas atneša milijonus eurų regiono ekonomikai. 

   Stumbrų reintrodukcija taip pat gali sukurti ir tiesiogiai su ja susijusias veiklas bei darbo vietas. Pavyzdžiui, Rewilding Europe projektuose ūkininkai tieks šieną stumbrams, kol jie gyvens aklimatizacijos zonoje. Vietos gidai gali pasiūlyti stumbrų safarį, o stumbrų specialistais gali tapti vietiniai gyventojai. Gyventojams gali būti pasiūlytos galimybės vadovauti į lankytojus bei turistus orientuotiems verslams, tame tarpe parduodant vietinę produkciją ir vedžiojant lankytojus bei turistus. Rewilding Europe supranta, kad daugeliui verslininkų, susijusių su laukine gamta rewilding teritorijose, reikės investicijų ir finansavimo, kad vystytų ir išlaikytų savo verslus. Rewilding Europe išvystė investicijų fondą (Rewilding Europe Capital), kuris teikia pigias paskolas ir mažas subsidijas verslininkams, kurie nori investuoti į rewilding įmones visose rewilding teritorijose Europoje. 

   Tenka pažymėti, kad ne visi žmonės bendruomenėje galės turėti naudos iš ekoturizmo, o kai kuriuose regionuose galimybės ir/arba infrastruktūra nėra pakankama ekoturizmo vystymui. Nors medžioklė yra integrali visuomenės dalis daugelyje regionų, Rewilding Europe nerekomenduoja užsiimti stumbrų medžiokle dėl kelių priežasčių. Pirma, mūsų manymu, dabartinis stumbrų skaičius neleidžia  stumbrų medžioklės šiame etape. Stumbrai vis dar yra įrašyti kaip „pažeidžiama“ rūšis IUCN Raudonojoje knygoje. Rewilding Europe teikia pirmenybę strategijai visus stumbrus naudoti kuriant gyvybingą populiaciją Europoje ir plečiant rūšies arealą. Kažkuriame taške, kuris yra labai toli už šio Rewilding plano užmojo ribų, kai stumbrams grės mažesnis pavojus išnykti ir gaus palankesnį apsaugos statusą, stumbrų medžioklė galėtų būti svarstoma. Tačiau tik laikantis griežtų reguliavimo taisyklių, pvz.: žudymas tik senesnių patinų, kurie nebegali būti naudingi reprodukcijai. Mėsa gali būti parduodama vietinėje rinkoje arba paliekama maitėdoms.  

   Rewilding Europe palaikys stumbrų medžioklę tik tokiu atveju, jei tai reikalinga dėl žmonių – stumbrų konfliktų sureguliavimo.  

   EBCC pripažįsta valdomą žudymą kaip gamtosauginę priemonę. Rewilding Europe mato senesnių gyvūnų žudymą kaip zootechninį veiksmą ir nemato jokio ekologinio būtinumo „išimti“ senus gyvūnus, kadangi jie turi tokią pačią teisę gyventi rewilding teritorijose kaip ir jaunesni. Siųstuvų-apykaklių uždėjimas padės stumbrų specialistams atsekti kur klajoja stumbrai ir apsaugoti juos nuo brakonieriavimo bei nelegalios medžioklės, mat ypatingai nepageidaujamas negatyvus medžioklės efektas yra tas, kad dėl medžioklės keičiasi stumbrų elgsena: keičiasi natūrali rūšies erdvinė plėtra, labai sumažėja jų matomumas laukinės gamtos stebėtojams ir turistams.  

Veiklos gairės: 

  • Regiono gyventojai turi turėti naudos iš stumbrų saugojimo. Jeigu stumbrai yra naudingi vietinei ekonomikai, turi būti didinama pagalba plečiant reintrodukciją laukinėje gamtoje.

  • Vietiniai gyventojai turi būti apmokomi, kad galėtų dalyvauti stebėjimuose ir žygiuose su gidais.

  • Rewilding Europe nemato stumbrų medžioklės kaip galimybės šiame reintrodukcijos etape. Pagrindinis dėmesys turi būti į rūšies apsaugos statuso gerinimą. Būtina aiškiai apibrėžti tikslus: augimo tempą, populiacijos dydį, distribucijos arealo plėtimą kuriant gyvybingas populiacijas skirtingose Europos dalyse.

 www.rewildingeurope.com/wp-content/uploads/2014/10/Bison-Rewilding-Plan-2014.pdf